Podatność CVE-2002-0378


Publikacja: 2002-07-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of LPRng print spooler in Red Hat Linux 7.0 through 7.3, Mandrake 8.1 and 8.2, and other operating systems, accepts print jobs from arbitrary remote hosts.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Astart technologies -> Lprng 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-089.html
http://www.securityfocus.com/bid/4980
http://www.linux-mandrake.com/en/security/2002/MDKSA-2002-042.php
http://www.iss.net/security_center/static/9322.php
http://online.securityfocus.com/advisories/4205

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top