Podatność CVE-2002-0491


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
admin.php in AlGuest 1.0 guestbook checks for the existence of the admin cookie to authenticate the AlGuest administrator, which allows remote attackers to bypass the authentication and gain privileges by setting the admin cookie to an arbitrary value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Alguest -> Alguest 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4355
http://www.securityfocus.com/archive/1/263902
http://www.iss.net/security_center/static/8623.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top