Podatność CVE-2002-0523


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ASP-Nuke RC2 and earlier allows remote attackers to list all logged-in users by submitting an invalid "pseudo" cookie.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4489
http://www.iss.net/security_center/static/8833.php
http://www.ifrance.com/kitetoua/tuto/ASPNuke.txt
http://online.securityfocus.com/archive/82/266705
http://www.asp-nuke.com/news.asp?date=20020412&cat=11

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top