Podatność CVE-2002-0554


Publikacja: 2002-07-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
webdriver in IBM Informix Web DataBlade 4.12 allows remote attackers to bypass user access levels or read arbitrary files via a SQL injection attack in an HTTP request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix web datablade 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4496
http://www.iss.net/security_center/static/8826.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0135.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top