Podatność CVE-2002-0609


Publikacja: 2002-06-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in HP MPE/iX 6.0 through 7.0 allows attackers to cause a denial of service (system failure with "SA1457 out of i_port_timeout.fix_up_message_frame") via malformed IP packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> Mpe ix 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4536
http://www.iss.net/security_center/static/8901.php
http://online.securityfocus.com/advisories/4047

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top