Podatność CVE-2002-0610


Publikacja: 2002-06-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in FTPSRVR in HP MPE/iX 6.0 through 7.0 does not properly validate certain FTP commands, which allows attackers to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Mpe ix 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/551683
http://www.securityfocus.com/bid/4652
http://www.iss.net/security_center/static/8990.php
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/m-075.shtml
http://online.securityfocus.com/advisories/4082

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top