Podatność CVE-2002-0624


Publikacja: 2002-07-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the password encryption function of Microsoft SQL Server 2000, including Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) 2000, allows remote attackers to gain control of the database and execute arbitrary code via SQL Server Authentication, aka "Unchecked Buffer in Password Encryption Procedure."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> MSDE 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.cert.org/advisories/CA-2002-22.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-034
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A291

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top