Podatność CVE-2002-0692


Publikacja: 2002-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SmartHTML Interpreter (shtml.dll) in Microsoft FrontPage Server Extensions (FPSE) 2000 and 2002 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) or run arbitrary code, respectively, via a certain type of web file request.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage server extensions 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/10194.php
http://www.iss.net/security_center/static/10195.php
http://www.kb.cert.org/vuls/id/723537
http://www.securityfocus.com/bid/5804
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top