Podatność CVE-2002-0695


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Transact-SQL (T-SQL) OpenRowSet component of Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.5 through 2.7 for SQL Server 7.0 or 2000 allows remote attackers to execute arbitrary code via a query that calls the OpenRowSet command.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Data access components 
Microsoft -> Microsoft data access components 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/9734.php
http://www.nextgenss.com/advisories/mssql-ors.txt
http://www.securityfocus.com/bid/5372
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-040

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top