Podatność CVE-2002-0697


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Metadirectory Services (MMS) 2.2 allows remote attackers to bypass authentication and modify sensitive data by using an LDAP client to directly connect to MMS and bypass the checks for MMS credentials.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Metadirectory services 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/9657.php
http://www.securityfocus.com/bid/5308
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-036

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top