Podatność CVE-2002-0748


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LabVIEW Web Server 5.1.1 through 6.1 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an HTTP GET request that ends in two newline characters, instead of the expected carriage return/newline combinations.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
National instruments -> Labview 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4577
http://www.iss.net/security_center/static/8919.php
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/4C3F86E655E5389886256BA00064B22F?OpenDocument
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0323.html
http://www.osvdb.org/5119

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top