Podatność CVE-2002-0778


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of the proxy for Cisco Cache Engine and Content Engine allows remote attackers to use HTTPS to make TCP connections to allowed IP addresses while hiding the actual source IP.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Content distribution manager 4630 
Cisco -> Content distribution manager 4650 
Cisco -> Content engine 
Cisco -> Cache engine 505 
Cisco -> Cache engine 550 
Cisco -> Cache engine 570 
Cisco -> Content router 4430 
Cisco -> Enterprise content delivery network software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/transparentcache-tcp-relay-vuln-pub.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/9082.php
http://www.securityfocus.com/bid/4751

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top