Podatność CVE-2002-0835


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Preboot eXecution Environment (PXE) server allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via certain DHCP packets from Voice-Over-IP (VOIP) phones.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Pre-execution environment 
HP -> Secure os 
Caldera -> Openlinux server 
Caldera -> Openlinux workstation 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-165.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-162.html
http://www.securityfocus.com/bid/5596
http://www.iss.net/security_center/static/10003.php
http://online.securityfocus.com/advisories/4449
ftp://ftp.caldera.com/pub/security/OpenLinux/CSSA-2002-044.0.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top