Podatność CVE-2002-0863


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Remote Data Protocol (RDP) version 5.0 in Microsoft Windows 2000 and RDP 5.1 in Windows XP does not encrypt the checksums of plaintext session data, which could allow a remote attacker to determine the contents of encrypted sessions via sniffing, aka "Weak Encryption in RDP Protocol."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> .net windows server 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103235960119404&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103236181522253&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10121.php
http://www.iss.net/security_center/static/10122.php
http://www.kb.cert.org/vuls/id/865833
http://www.securityfocus.com/bid/5711
http://www.securityfocus.com/bid/5712
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-051
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A199

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top