Podatność CVE-2002-0864


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Remote Data Protocol (RDP) version 5.1 in Microsoft Windows XP allows remote attackers to cause a denial of service (crash) when Remote Desktop is enabled via a PDU Confirm Active data packet that does not set the Pattern BLT command, aka "Denial of Service in Remote Desktop."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> .net windows server 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103235745116592&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103236181522253&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10120.php
http://www.securityfocus.com/bid/5713
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-051

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top