Podatność CVE-2002-0865


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A certain class that supports XML (Extensible Markup Language) in Microsoft Virtual Machine (VM) 5.0.3805 and earlier, probably com.ms.osp.ospmrshl, exposes certain unsafe methods, which allows remote attackers to execute unsafe code via a Java applet, aka "Inappropriate Methods Exposed in XML Support Classes."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Virtual machine 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/10135.php
http://www.kb.cert.org/vuls/id/140898
http://www.securityfocus.com/bid/5752
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-052

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top