Podatność CVE-2002-0880


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco IP Phone (VoIP) models 7910, 7940, and 7960 allow remote attackers to cause a denial of service (crash) via malformed packets as demonstrated by (1) "jolt", (2) "jolt2", (3) "raped", (4) "hping2", (5) "bloop", (6) "bubonic", (7) "mutant", (8) "trash", and (9) "trash2."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Voip phone cp-7940 
Cisco -> Voip phone cp-7910 
Cisco -> Voip phone cp-7960 
Cisco -> Skinny client control protocol software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/multiple-ip-phone-vulnerabilities-pub.shtml

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top