Podatność CVE-2002-0881


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco IP Phone (VoIP) models 7910, 7940, and 7960 use a default administrative password, which allows attackers with physical access to the phone to modify the configuration settings.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Voip phone cp-7940 
Cisco -> Voip phone cp-7910 
Cisco -> Voip phone cp-7960 
Cisco -> Skinny client control protocol software 

 Referencje:
http://online.securityfocus.com/archive/1/273673
http://www.cisco.com/warp/public/707/multiple-ip-phone-vulnerabilities-pub.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/9144.php
http://www.securityfocus.com/bid/4799

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top