Podatność CVE-2002-0883


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in Compaq ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 1.0 and 1.10, allows authenticated users with Telnet, SSH, or console access to conduct unauthorized activities.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Compaq -> Proliant bl e-class integrated administrator firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4802
http://www.iss.net/security_center/static/9202.php
http://ftp.support.compaq.com/patches/.new/html/SSRT2179.shtml

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top