Podatność CVE-2002-0905


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in sqlexec for Informix SE-7.25 allows local users to gain root privileges via a long INFORMIXDIR environment variable.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Informix 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4891
http://www.iss.net/security_center/static/9219.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-05/0270.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top