Podatność CVE-2002-0950


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in TransWARE Active! mail 1.422 and 2.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a certain e-mail header, which is not properly filtered.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Transware -> Active mail 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5007
http://www.iss.net/security_center/static/9358.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-06/0108.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top