Podatność CVE-2002-0979


Publikacja: 2002-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Java logging feature for the Java Virtual Machine in Internet Explorer writes output from functions such as System.out.println to a known pathname, which can be used to execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=102961031107261&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/9886.php
http://www.securityfocus.com/bid/5491

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top