Podatność CVE-2002-1011


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in web server for Tivoli Management Framework (TMF) Endpoint 3.6.x through 3.7.1, before Fixpack 2, allows remote attackers to cause a denial of service or execute arbitrary code via a long HTTP GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli management framework 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5235
http://www.iss.net/security_center/static/9555.php
http://www.tivoli.com/secure/support/documents/security/mgt-fwk-http-vul.html
http://online.securityfocus.com/archive/1/282292
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q3/0023.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top