Podatność CVE-2002-1033


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in none.php for SunPS iRunbook 2.5.2 allows remote attackers to read arbitrary files via a "..:" sequence (dot-dot variant) in the argument.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> I-runbook 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5209
http://www.iss.net/security_center/static/9549.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/281786

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top