Podatność CVE-2002-1055


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in administrative web server for Brother NC-3100h printer allows remote attackers to cause a denial of service via a long password.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Brother -> Nc-3100h 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5339
http://www.iss.net/security_center/static/9701.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-07/0353.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top