Podatność CVE-2002-1080


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Administration console for Abyss Web Server 1.0.3 before Patch 2 allows remote attackers to gain privileges and modify server configuration via direct requests to CHL files such as (1) srvstatus.chl, (2) consport.chl, (3) general.chl, (4) srvparam.chl, and (5) advanced.chl.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5548
http://www.iss.net/security_center/static/9957.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-08/0229.html
http://www.aprelium.com/news/patch1033.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top