Podatność CVE-2002-1081


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Administration console for Abyss Web Server 1.0.3 allows remote attackers to read files without providing login credentials via an HTTP request to a target file that ends in a "+" character.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/9956.php
http://www.aprelium.com/news/patch1033.html
http://www.securityfocus.com/bid/5549
http://www.osvdb.org/3286
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-08/0229.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top