Podatność CVE-2002-1120


Publikacja: 2002-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Savant Web Server 3.1 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a long HTTP GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Savant -> Savant web server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q3/0112.html
http://www.iss.net/security_center/static/10076.php
http://www.securityfocus.com/bid/5686
https://www.exploit-db.com/exploits/16770/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top