Podatność CVE-2002-1128


Publikacja: 2002-10-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in inc mail utility for Compaq Tru64/OSF1 3.x allows local users to execute arbitrary code via a long MH environment variable.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> Osf 1 
Digital -> Ultrix 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q3/0122.html
http://www.securityfocus.com/bid/5747
http://www.iss.net/security_center/static/10147.php

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top