Podatność CVE-2002-1138


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft SQL Server 7.0 and 2000, including Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 and Microsoft Desktop Engine (MSDE) 2000, writes output files for scheduled jobs under its own privileges instead of the entity that launched it, which allows attackers to overwrite system files, aka "Flaw in Output File Handling for Scheduled Jobs."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Data engine 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-003.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/10257.php
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-056

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top