Podatność CVE-2002-1140


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Sun Microsystems RPC library Services for Unix 3.0 Interix SD, as implemented on Microsoft Windows NT4, 2000, and XP, allows remote attackers to cause a denial of service (service hang) via malformed packet fragments, aka "Improper parameter size check leading to denial of service."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Services 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/10258.php
http://www.securityfocus.com/bid/5879
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-057

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top