Podatność CVE-2002-1150


Publikacja: 2002-10-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Remote Desktop Sharing (RDS) Screen Saver Protection capability for Microsoft NetMeeting 3.01 through SP2 (4.4.3396) allows attackers with physical access to hijack remote sessions by entering certain logoff or shutdown sequences (such as CTRL-ALT-DEL) and canceling out of the resulting user confirmation prompts, such as when the remote user is editing a document.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103228375116204&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10119.php
http://www.securityfocus.com/bid/5715

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top