Podatność CVE-2002-1257


Publikacja: 2002-12-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Virtual Machine (VM) up to and including build 5.0.3805 allows remote attackers to execute arbitrary code by including a Java applet that invokes COM (Component Object Model) objects in a web site or an HTML mail.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows 95 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/6371
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-069

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top