Podatność CVE-2002-1287


Publikacja: 2002-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the Microsoft Java implementation, as used in Internet Explorer, allows remote attackers to cause a denial of service via a long class name through (1) Class.forName or (2) ClassLoader.loadClass.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Java virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103682630823080&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=103684360031565&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10580.php
http://www.securityfocus.com/bid/6134

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top