Podatność CVE-2002-1290


Publikacja: 2002-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Java implementation, as used in Internet Explorer, allows remote attackers to read and modify the contents of the Clipboard via an applet that accesses the (1) ClipBoardGetText and (2) ClipBoardSetText methods of the INativeServices class.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Java virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103682630823080&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=103684360031565&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10583.php
http://www.securityfocus.com/bid/6132

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top