Podatność CVE-2002-1291


Publikacja: 2002-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Java implementation, as used in Internet Explorer, allows remote attackers to read arbitrary local files and network shares via an applet tag with a codebase set to a "file://%00" (null character) URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Java virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103682630823080&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=103684360031565&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/10584.php
http://www.securityfocus.com/bid/6138

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top