Podatność CVE-2002-1340


Publikacja: 2002-12-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The "ConnectionFile" property in the DataSourceControl component in Office Web Components (OWC) 10 allows remote attackers to determine the existence of local files by detecting an exception.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Office web components 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101830175621193&w=2
http://security.greymagic.com/adv/gm008-ie/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top