Podatność CVE-2002-1353


Publikacja: 2002-08-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LocalWEB2000 HTTP server 2.1.0 stores passwords in plain text under the web document root in users.lst, which allows remote attackers to obtain the passwords via a direct request to users.lst.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intranet-server -> Localweb2000 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1005830
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=31&type=vulnerabilities&flashstatus=false
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10948

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top