Podatność CVE-2002-1375


Publikacja: 2002-12-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The COM_CHANGE_USER command in MySQL 3.x before 3.23.54, and 4.x to 4.0.6, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long response.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Netbackup advanced reporter 
Symantec veritas -> Netbackup global data manager 
Oracle -> Mysql 
Mysql -> Mysql 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000555
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103971644013961&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104004857201968&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104005886114500&w=2
http://security.e-matters.de/advisories/042002.html
http://www.debian.org/security/2002/dsa-212
http://www.linuxsecurity.com/advisories/engarde_advisory-2660.html
http://www.mandrakesoft.com/security/advisories?name=MDKSA-2002:087
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2003_003_mysql.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-288.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-289.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-166.html
http://www.securityfocus.com/advisories/5269
http://www.securityfocus.com/bid/6375
http://www.trustix.net/errata/misc/2002/TSL-2002-0086-mysql.asc.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10848

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top