Podatność CVE-2002-1439


Publikacja: 2003-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability related to stack corruption in the TGA daemon for HP-UX 11.04 (VVOS) Virtualvault 4.0, 4.5, and 4.6 may allow attackers to obtain access to system files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Virtualvault 
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5459
http://www.iss.net/security_center/static/9846.php
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2002-q3/0050.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top