Podatność CVE-2002-1445


Publikacja: 2002-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in CERN Proxy Server allows remote attackers to execute script as other users via a link to a non-existent page whose name contains the script, which is inserted into the resulting error page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
W3C -> Cern httpd 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5447
http://www.iss.net/security_center/static/9834.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-08/0097.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top