Podatność CVE-2002-1448


Publikacja: 2002-07-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
An undocumented SNMP read/write community string ('NoGaH$@!') in Avaya P330, P130, and M770-ATM Cajun products allows remote attackers to gain administrative privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avaya -> Cajun m770-atm 
Avaya -> Cajun p130 
Avaya -> Cajun p330 

 Referencje:
http://support.avaya.com/security/Unauthorized_SNMP/index.jhtml
http://www.securityfocus.com/bid/5396
http://www.iss.net/security_center/static/9769.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-07/0519.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top