Podatność CVE-2002-1513


Publikacja: 2003-04-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The UCX POP server in HP TCP/IP services for OpenVMS 4.2 through 5.3 allows local users to truncate arbitrary files via the -logfile command line option, which overrides file system permissions because the server runs with the SYSPRV and BYPASS privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Compaq -> Tcp-ip services 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5790
http://www.iss.net/security_center/static/10236.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/293070
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-10/0010.html
http://archives.neohapsis.com/archives/compaq/2002-q4/0000.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top