Podatność CVE-2002-1517


Publikacja: 2003-04-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
fsr_efs in IRIX 6.5 allows local users to conduct unauthorized file activities via a symlink attack, possibly via the .fsrlast file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> Freeware 
SGI -> IRIX 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5897
http://www.iss.net/security_center/static/10275.php
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-004.shtml
http://www.osvdb.org/8579
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20021103-02-P
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20021103-01-P
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20020903-02-P
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20020903-01-P

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top