Podatność CVE-2002-1519


Publikacja: 2003-04-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in the CLI interface for WatchGuard Firebox Vclass 3.2 and earlier, and RSSA Appliance 3.0.2, allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code via format string specifiers in the password parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Watchguard -> Firebox 
Rapidstream -> Rapidstream 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5814
http://www.iss.net/security_center/static/10217.php
http://www.osvdb.org/4924
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-09/0335.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-09/0325.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top