Podatność CVE-2002-1525


Publikacja: 2003-04-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in ASTAware SearchDisk engine for Sun ONE Starter Kit 2.0 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) attack on port (1) 6015 or (2) 6016, or (3) an absolute pathname to port 6017.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Sunone starter kit 
Astaware -> Searchdisc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5828
http://www.iss.net/security_center/static/10225.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/293545

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top