Podatność CVE-2002-1548


Publikacja: 2003-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in autofs on AIX 4.3.0, when using executable maps, allows attackers to execute arbitrary commands as root, possibly related to "string handling around how the executable map is called."

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Autofs 
IBM -> AIX 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/aix/2002-q4/0002.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top