Podatność CVE-2002-1570


Publikacja: 2003-11-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in snmpnetstat for ucd-snmp 4.2.3 and earlier, and net-snmp, allows remote attackers to execute arbitrary code via multiple getnextrequest PDU messages with conflicting ifindex variables, which cause snmpnetstat to write variable data past the end of an array.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ucd-snmp -> Ucd-snmp 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000696
http://www.securityfocus.com/archive/1/248141
http://www.securityfocus.com/bid/3780
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7776

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top