Podatność CVE-2002-1588


Publikacja: 2002-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Mailtool for OpenWindows 3.6, 3.6.1, and 3.6.2 allows remote attackers to cause a denial of service (mailtool segmentation violation and crash) via a malformed mail attachment.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Openwindows 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-48216-1
http://www.securityfocus.com/bid/6279
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10732

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top