Podatność CVE-2002-1602


Publikacja: 2002-04-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Braille module for GNU screen 3.9.11, when HAVE_BRAILLE is defined, allows local users to execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Screen 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/524227
http://www.securityfocus.com/archive/1/268998
http://www.securityfocus.com/bid/4578
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/8929

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top